Bilder efter hjärnblödningen 1999


Mamma 1999

Mamma på trappan till sitt älskade Hacknäs 1999

2003 Hacknäs

2003

2003

2003-05-23

2003-05-23

2003-05-23

2003-08-05

2003-08-05

2003-10-10

2003-10-11

2003-10-11

2003-10-11

2003-10-11

2003-10-11

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-25

2004-08-04

2004 hos Jann och Dora

2004 hos Jann och Dora

Mamma med vän på Rehab på Dalagatan i Stockholm där hon gick under rehabiliteringen

Mamma utanför Rehab på Dalagatan i Stockholm

2005-06-11

2005-06-11

2006-07-09

2007-01-06

2007-04-14

X

2007-04-14

2007-04-14

2007-04-14